Algemene voorwaarden

Tot de maan en terug – Kim Van Geyte
Vestigingsadres Prins van Oranjestraat 68, 2930 Brasschaat
Telefoonnummer +32 499 61 07 78
E-mailadres info@totdemaanenterug.com
BTW-identificatienummer BE0817.527.678

Tot de maan en terug draagt totale klanttevredenheid hoog in het vaandel. Bovendien zijn onze voorwaarden volledig in lijn met de Belgische en Europese wetgeving. Mocht je echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben, kan je ons steeds telefonisch of via e-mail contacteren.

Voorwaarden

Tot de maan en terug heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de website te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

Overeenkomst

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Tot de maan en terug. Bij een overeenkomst tussen klant en Tot de maan en terug, gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. Tot de maan en terug erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef.

Gegevens op de kaart

De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is Tot de maan en terug niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. De nodige gegevens (naam, geboortedatum, gewicht en lengte) worden telefonisch doorgegeven rechtstreeks aan de drukker op het nummer +32 3 605 96 17. Indien gewenst kan altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart gestuurd worden ter controle. Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit. Tot de maan en terug kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust.

Kleuren

Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte kaartjes/producten. Dit kan te wijten zijn aan de foutieve instelling van je beeldscherm, weersomstandigheden, papiersoort, … Ook kunnen de kleuren van het kaartje en de eventuele extra’s in kleur verschillen. Dit komt omdat ze niet op dezelfde ondergrond (papiersoort zoals stickers t.o.v. kaart) gedrukt worden. Bekijk het kaartje en de extra’s nooit alleen op een tablet of smartphone, deze geven de kleuren niet accuraat weer. Eventuele aansprakelijkheid van Tot de maan en terug blijft beperkt tot fouten in de productie van de kaartjes.

Annuleren

Het annuleren van de bestelling is mogelijk binnen de 14 dagen via e-mail (info@totdemaanenterug.com). Wanneer de eerste digitale versie van een kaart is doorgestuurd en je wil nog annuleren, zal de kost van het voorschot (90 euro) worden aangerekend. Indien drukwerk al in productie is, dient het volledige bedrag betaald te worden.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Wanneer de papieren proefdruk van het kaartje verstuurd is, wordt de eindfactuur verstuurd via e-mail. Deze dient binnen de 14 dagen en voor het drukken betaald te worden. Betalingen gebeuren via overschrijving of Mollie.

Drukwerk

Tot de maan en terug werkt samen met betrouwbare partners waarvan gekend is dat ze kwaliteit leveren. Doch kan Tot de maan en terug niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten door derden. Bij problemen of klachten neem je best binnen de 24u contact op met Tot de maan en terug zodat er een gepaste oplossing gezocht kan worden.

Transport

Tot de maan en terug besteed de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Ik maak gebruik van Bpost als vervoersorganisatie. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan Bpost kan Tot de maan en terug hierop geen invloed meer uitoefenen. Tot de maan en terug kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/of opmerkingen kan je mij natuurlijk wel contacteren op +32 499 61 07 78 of via info@totdemaanenterug.com. Beschadiging of verlies van je bestelling dient zo snel mogelijk gemeld te worden. Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd

Privacy

Je persoonsgegevens worden door Tot de maan en terug verwerkt voor klantenbeheer, op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat ik je gegevens verwerk met het oog op direct marketing kan je een e-mail sturen naar info@totdemaanenterug.com. Via dit adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Een uitgebreider overzicht van mijn beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Auteursrecht

Op alle afbeeldingen die je op deze site vindt, rust auteursrecht. De ontwerpen mogen nooit nagemaakt, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestelling van Tot de maan en terug. Op elk ontwerp staat dan ook subtiel mijn website url gedrukt. Bij overtreding worden gerechtelijke stappen ondernomen. Ieder ontwerp blijft eigendom van Tot de maan en terug.

Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Tot de maan en terug worden afgeweken.

Pin It on Pinterest

Share This